1e consult

Hierbij vindt een uitgebreid vraaggesprek (anamnese) plaats van 1-1,5 uur waarin alle aspecten van je gezondheid aan bod komt. Dit bespreken we aan de hand van het spinnenweb-model voor positieve gezondheid van het Instituut voor Positieve Gezondheid (zie onder).

Behandelplan

Vervolgens maken we een behandelplan waarin we beslissen op welke gebieden we ons gaan richten. Het kan ook zijn dat een behandeling bij een andere arts beter passend is bij je klachten. Dit zal ik dan ook aangeven in het advies.