In de huidige samenleving komt stress, overspannen zijn en burn-out enorm veel voor.

Van belang is te kijken naar draaglast en draagkracht in je leven.

Door oplossingsgerichte coaching en energie-management is er de mogelijkheid naar dit aspect van jouw leven te kijken.