Oplossingsgericht in tegenstelling tot probleemoplossend.

Deze methode van werken komt vanuit de positieve psychologie met als grondleggers Martin Seligman en Mihaly Cszikszentmihalyi.

Je wordt door positieve stimulering uitgedaagd tot de gedragsverandering die nodig is.

Zonder al te diep in te gaan op de problemen kan je tot (verrassende!) oplossingen komen.

Er hoeft zelfs geen direct verband te bestaan tussen probleem en oplossing.

Jij wordt beschouwd als de expert.

Bij deze vorm van therapie zijn vaak maar enkele sessies nodig om tot een goed resultaat te komen. Voorwaarde is wel dat je er voor open staat en er wat tijd in wilt steken.