Leefstijlgeneeskunde is een redelijk nieuwe term binnen de geneeskunde.

Leefstijlgeneeskunde is de toepassing van leefstijl in de geneeskunde. Veel ziekten in onze samenleving komen helaas door onze leefstijl. Door je bewust te worden hiervan en eventueel aanpassingen te doen, kunnen naast het voorkomen van ziekten, ook ziekten genezen worden (zoals bijv. diabetes type 2).

Het wordt ook wel in één adem genoemd met integrale geneeskunde.

Integrale geneeskunde = 
Allesomvattende geneeskunde waarin de wisselwerking tussen
lichamelijke, geestelijke en sociale aspecten van gezondheid centraal staat.

Waarin 4 pijlers centraal staan:
1. zorgverlener als coach / zorgvrager als mede-regisseur
2. expliciete rol voor preventie / leefstijl
3. evidence-based complementaire technieken
4. werken in een helende omgeving

Figuur 2.4: Model Integrative Medicine (Bongers & van Koppen © 2010)
uit boek ‘Integrative Medicine’